Indy 3 år i dag! » n645649295_1697788_1123024

Indy under de första veckorna hemma hoss oss. Hans Kong med leverpasta var en favoritleksak då. I dag står leverpasta inte så högt på hans favoritlista…


Leave a comment